Pályázati felhívás...

Méhészek figyelem!
Újra igényelhető támogatás a méhészek által használt gépjárművek után!

Az idei évben is igényelhet vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást az a méhész, akinek üzemeltetésében méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház van.
A támogatás igénybevételére az a méhész jogosult, akinek a tárgyévben elvégzett monitoring vizsgálata alapján legalább nyolcvan méhcsalád volt a tulajdonában, és a vizsgálat adatait a kérelmező kötelezettsége szerint bejelentette a Tenyészet Információs Rendszerbe.

A gazdálkodók 2015. április 15-ig nyújthatják be Támogatási kérelmeiket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz az üzemben tartásához kapcsolódóan megfizetett, és igazolt költségekre, továbbá a 2014. évben megvásárolt OBU fedélzeti rendszer kapcsolódó költségei után. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása alapján a támogatás igénybevételéhez a 46/2015. (III. 31.) számú MVH Közleményben rendszeresített nyomtatványt kell benyújtani az előírt mellékletek csatolásával.

A támogatás mértéke a 2014. évben igazoltan megfizetett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási, illetve gépjárműadó költsége, továbbá az OBU fedélzeti rendszer nettó ára, de legfeljebb negyvenezer forint. A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.

http://www.mvh.gov.hu/                       www.omme.hu
Méhészek figyelem!
Április 7-ig lehet kérelmet benyújtani a varroa atka elleni védekezés támogatására

 

Felhívjuk tisztelt méhész-gazdálkodó ügyfeleink figyelmét,
hogy a varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatására vonatkozó kifizetési kérelmüket
2015. április 7-éig nyújthatják be az MVH-hoz.
A méhész-gazdálkodók a méhcsaládok varroa atka elleni engedélyezett szerrel történő,
szakszerű kezelésének költségeihez igényelhetnek támogatást az MVH-nál,
mintegy 800 millió forint keretösszegig.
A támogatási jogosultság alapja a 2014. évi őszi méhegészségügyi vizsgálat során megállapított és 2014. november 15-éig a Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR) bejelentett és nyilvántartásba vett, valamint a kifizetési kérelem benyújtása napján is a kérelmező tulajdonában lévő méhcsaládok száma.
A kifizetési kérelem említett határidőre történő benyújtásának elmulasztása
a kérelem elutasítását vonja maga után!
A támogatási kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány
a 168/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény mellékleteként elérhető az MVH honlapján.